- Spännande lopp för alla åldrar -
Loppet inleds med en prolog som delar in deltagarna i heat. Därefter körs heat med ca 4 deltagare per heat (antalet i heaten beror på antal starter) De två bästa i varje heat går vidare mot semifinal och final.
Tävlingarna kommer att hållas på Älvdalens Skidstadios barkslinga och distansen är ca:  1 km


Även barnlopp för 0 - 12 år utan tidtagning. Här kan barnen själv välja att cykla 400 m, 700 m eller 1 km.
Även balanscyklar går bar att använda.
Läs mer i vår inbjudan/PM