- Spännande lopp för alla åldrar -
Loppet inleds med en prolog som delar in deltagarna i heat.
Därefter körs heat med ca 4 deltagare per heat. Deltagarna kvalar vidare och till sist körs en B och en A final.

Även barnlopp för 0 - 12 år utan tidtagning. Här kan barnen själv välja att cykla 400 m, 700 m eller 1 km.
Även balanscyklar går bra att använda i barnklasserna.